Madarak Magyarlukafán

Tövisszúró gébicsMinden fényképet és videót Magyarlukafán vagy környékén készítettünk, hacsak másképp nem jelöljük

Az alábbi listában találhatók azok a fajok, amiket itt már láttunk vagy hallottunk. Ez nem teljes lista a környéken előforduló fajokról.

Búbos banka Upupa epops
A faluban főleg tavasszal látható.
Jégmadár Alcedo atthis
Magyarlukafán főleg a horgásztavaknál található.
Gyurgyalag Merops apiaster
A faluban minden nap láthatjuk, hallhatjuk (májustól - augusztusig), de általában magasan a levegőben.
Citromsármány Emberiza citrinella
Nagyon gyakori.
Sordély Emberiza calandra
Rendszeresen láthatjuk és hallhatjuk a völgyben (a falutól északra).
Nádi sármány Emberiza schoeniclus
Elsősorban télen figyelhető meg, amikor a réten is megtalálhatjuk.
Mezei pacsirta Alauda arvensis
Már nem nagyon gyakori, de általában megfigyelhető a réten Kishárságytól északnyugatra (2,5 km Magyarlukafától).
Búbos pacsirta Galerida cristata
Nincs jelen a faluban, de megfigyelhető a környékén, például az aszfaltos út mellett Szigetvár közelében.
Füsti fecske Hirundo rustica
A faluban és a horgásztavaknál.
Molnárfecske Delichon urbicum
A horgásztavaknál és néhányszor a faluban is. A legnagyobb állomány a környéken, Szigetváron található.
Barázdabillegető Motacilla alba
Gyakori a faluban.
Erdei pityer Anthus trivialis
Nem ritka a réteken, a völgyben és Kishárságynál. Néhányszor a faluban is megfigyelhető.
Cserregő nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus
Magyarlukafán főleg a horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Nádirigó Acrocephalus arundinaceus
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris
Nádi tücsökmadár Locustella luscinioides
Hantmadár Oenanthe oenanthe
A hantmadár és a cigánycsuk nem ritka a réteken, a völgyben (a falutól északra) és Kishárságynál.
Cigánycsuk Saxicola rubicola
Rozsdás csuk Saxicola rubetra
Ökörszem Troglodytes troglodytes
A faluban általában csak ősszel és télen látjuk. Nyáron az erdőben található.
Sárgafejű királyka Regulus regulus
A faluban általában csak ősszel és télen látjuk. Nyáron az erdőben található.
Tüzesfejű királyka Regulus ignicapilla
Valószínűleg csak vonuláskor található a környéken, tavasszal és ősszel.
Szürke légykapó Muscicapa striata
Nyáron megfigyelhető a faluban.
Örvös légykapó Ficedula albicollis
Házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros
Gyakori a faluban.
Erdei szürkebegy Prunella modularis
Nem gyakori.
Vörösbegy Erithacus rubecula
A faluban általában csak tavasszal, ősszel és télen láthatjuk. Nyáron az erdőben található.
Fülemüle Luscinia megarhynchos
Tavasszal és kora nyáron általában a bozótban, a pataknál hallhatjuk (a falu keleti oldalán).
Fekete rigó Turdus merula
Énekes rigó Turdus philomelos
Léprigó Turdus viscivorus
Elsősorban fákon figyelhető meg a magasabb fekvésű réteknél Kishárságy és Magyarlukafa között.
Fenyőrigó Turdus pilaris
Téli vendég.
Szőlőrigó Turdus iliacus
Téli vendég.
Seregély Sturnus vulgaris
Sárgarigó Oriolus oriolus
Még gyakorinak számít a faluban és a környékén.
Tövisszúró gébics Lanius collurio
Gyakori a réteknél, a faluban is megfigyelhető.
Kis őrgébics Lanius minor
Messze nem olyan gyakori, mint a tövisszúró gébics, de néhányszor a faluban is látható.
Nagy őrgébics Lanius excubitor
Téli vendég.
Őszapó Aegithalos caudatus
Széncinege Parus major
Kék cinege Cyanistes caeruleus
Barátcinege Poecile palustris
Mindenütt gyakori, a faluban is. Amint a neve is elárulja, nagyon barátságos, nem félénk madár.
Búbos cinege Lophophanes cristatus
Inkább fenyvesekben található, például Visnyeszéplaktól keletre (6 km Magyarlukafától).
Fenyvescinege Parus ater
Nem gyakori. Nem fészkel a faluban.
Barkóscinege Panurus biarmicus
Téli vendég.
Csicsörke Serinus serinus
Gyakori a faluban.
Erdei pinty Fringilla coelebs
Gyakori a faluban is, az erdőkben is.
Zöldike Chloris chloris
Gyakori, a faluban is.
Tengelic Carduelis carduelis
Gyakori a mezőkön, a faluban is megfigyelhető.
Kenderike Linaria cannabina
Gyakori a mezőkön, a faluban is megfigyelhető.
Meggyvágó Coccothraustes coccothraustes
Nem ritka, de diszkrét madár. Könnyebb megfigyelni télen.
Süvöltő Pyrrhula pyrrhula
Csak néhányszor figyelhető meg. Általában télen a völgyben, az erdő szélén.
Fenyőpinty Fringilla montifringilla
Gyakori téli vendég.
Csíz Spinus spinus
Gyakori téli vendég.
Csuszka Sitta europaea
Mindenütt gyakori: a faluban is, az erdőben is.
Fakúsz Certhia brachydactyla
Gyakori az erdőben.
Házi veréb Passer domesticus
Csak kevés házi veréb van a faluban.
Mezei veréb Passer montanus
Nagyon gyakori a faluban, a mezőkön és a réteken.
Barátposzáta Sylvia atricapilla
Mindenütt gyakori: a faluban is, az erdőben is.
Kis poszáta Sylvia curruca
Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita
Fitiszfüzike Phylloscopus trochilus
Eddig csak vonuláskor (kora ősszel) láttuk a faluban.
Kakukk Cuculus canorus
Tavasszal hallhatjuk mindenütt, a faluban is.
Nagy fakopáncs Dendrocopos major
Gyakori.
Közép fakopáncs Dendrocoptes medius
Elég gyakori.
Kis fakopáncs Dryobates minor
Zöld küllő Picus viridis
Elég gyakori.
Hamvas küllő Picus canus
Elég gyakori.
Fekete harkály Dryocopus martius
Európa legnagyobb testű harkálya. Elég gyakori, néhányszor megfigyelhető a faluban is. Jellemző hangjának köszönhetően általában úgyis észrevesszük a jelenlétét. Audió 1 = hivóhangja ültében, audió 2 = hivóhangja röptében.
Nyaktekercs Jynx torquilla
A test mintázata a fakéreg mintázatára hasonlít és ráadásul nagyon diszkrét madár, de az éneke könnyen felismerhető.
Macskabagoly Strix aluco
Jelen van a faluban.
Erdei fülesbagoly Asio otus
Főleg télen láthatjuk.
Gyöngybagoly Tyto alba
Szajkó Garrulus glandarius
Mindenütt gyakori: a faluban is, az erdőben is.
Dolmányos varjú Corvus cornix
Mindenütt gyakori: a faluban is, az erdőben is.
Holló Corvus corax
Elég gyakori. Feltűnő hívóhangja van.
Vetési varjú Corvus frugilegus
Eddig csak átvonuláskor található a horgásztavaknál.
Szarka Pica pica
Magyarlukafán elsősorban figyelhető télen, főleg a horgásztavaknál (Magyarlukafától délre).
Egerészölyv Buteo buteo
Mindenütt gyakori, a faluban is jól megfigyelhető és hallható.
Rétisas Haliaeetus albicilla
Impozáns megjelenésű madár. Európa legnagyobb sasa. Sokszor megfigyelhető, de kiszámíthatatlan, valószínűleg a nagy területe miatt.
Barna rétihéja Circus aeruginosus
Magyarlukafán főleg a horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Kékes rétihéja Circus cyaneus
Téli vendég. Gyakran megfigyelhető, ahogyan alacsonyan földközelben repül a réteken Magyarlukafánál és Magyarlukafa és Kishárságy között.
Darázsölyv Pernis apivorus
Csak ritkán látható.
Vörös kánya Milvus milvus
Valószínűleg csak vonuláskor megfigyelhető.
Karvaly Accipiter nisus
Vörös vércse Falco tinnunculus
Fehér gólya Ciconia ciconia
A fehét gólya költ Szigetváron, és több Magyarlukafa közeli faluban, de Magyarlukafán nem. Néhányszor megjelenik a faluban, elsősorban amikor lekaszálják a rétet Magyarlukafától északra.
Fekete gólya Ciconia nigra
A Zselicben költ és főként átrepülő példányokat időnként láthatunk a faluban és a falu közelében.
Szürke gém Ardea cinerea
Vörös gém Ardea purpurea
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Nagy kócsag Ardea alba
Főként a horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre). Télen néha megjelenhet a réten, a falu északi határán.
Kis kócsag Egretta garzetta
Magyarlukafán a horgásztavaknál található.
Bakcsó Nycticorax nycticorax
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Nagy kárókatona Phalacrocorax carbo
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Szárcsa Fulica atra
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Vízityúk Gallinula chloropus
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Guvat Rallus aquaticus
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Billegetőcankó Actitis hypoleucos
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Búbos vöcsök Podiceps cristatus
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Bütykös hattyú Cygnus olor
Egyes években költ a horgásztavaknál (Magyarlukafától délre).
Tőkés réce Anas platyrhynchos
Cigányréce Aythya nyroca
Barátréce Aythya ferina
Eddig csak átvonuláskor található a horgásztavaknál.
Fütyülő réce Anas penelope
Téli vendég.
Csörgő réce Anas crecca
Téli vendég.
Böjti réce Spatula querquedula
A horgásztavaknál található (Magyarlukafától délre).
Kanalas réce Spatula clypeata
Eddig csak átvonuláskor található a horgásztavaknál.
Fácán Phasianus colchicus
Gyakori. Hangja minden nap hallható a faluban és a közeli réteken.
Fürj Coturnix coturnix
Majdnem lehetetlen észrevenni a fűben, de jellegzetes hivóhangja van.
Bíbic Vanellus vanellus
Tavasszal átvonuló példányok töltenek néhány napot a réten a falu északkeleti határán.
Örvös galamb Columba palumbus
Kék galamb Columba oenas
Vadgerle Streptopelia turtur
Gyakori, a faluban is, de óvatos, ijedős madár. Halk hangja ellenére könnyebb hallani mint látni.
Balkáni gerle Streptopelia decaocto
Csak ritkán látható a faluban, de könnyen megfigyelhető sok Szigetvárhoz közeli településen.