Amfibieën van Magyarlukafa

Alle natuurbeelden zijn door ons gemaakt in of vlakbij Magyarlukafa, tenzij anders vermeld
Naast een paar oude bekenden als de gewone pad en de groene kikkers vind je in Magyarlukafa ook drie interessante soorten die bij ons niet of nauwelijks voorkomen.

De mooiste is zonder twijfel de groene pad (Bufotes viridis), maar het beestje is nachtactief en daarom vinden we het vooral 's nachts op het asfalt van de dorpsstraat of overdag in een put of een andere schuilplaats.

Onze bruine kikker (Rana temporaria) is niet talrijk in Magyarlukafa, maar wel een gelijkaardige soort: de springkikker (Rana dalmatina). Deze soort is ook overdag actief en we vinden hem dus regelmatig in bos en tuin.

De meest interessante soort is de minst opvallende: de geelbuikvuurpad (Bombina variegata). Deze kleine pad is zeer zeldzaam in de Lage Landen en ook op veel plaatsen afwezig in Hongarije. In de onmiddellijke omgeving van Magyarlukafa is hij echter talrijk aanwezig in zijn typische biotoop. De geelbuikvuurpad en zijn kikkervisjes leven enkel in het water van ondiepe plassen en wagensporen in of aan de rand van het bos. De afwezigheid van de meeste vijanden (vissen, libellenlarven...) weegt op tegen het risico van uitdroging van het water. Zijn voornaamste vijand is de ringslang, die we dan ook regelmatig in of bij dergelijke ondiepe watertjes aantreffen. Zoals zijn naam het al zegt heeft de geelbuikvuurpad een geel-zwart getekende buik, maar die laat hij zelden zien.

Gewone pad Bufo bufo
Geelbuikvuurpad Bombina variegata
Groene pad Bufotes viridis
Springkikker Rana dalmatina
Poelkikker Pelophylax lessonae
Bruine kikker Rana temporaria
Boomkikker Hyla arborea
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Heikikker Rana arvalis