Wilde bloemen van Magyarlukafa

HerfsttijloosAlle natuurbeelden zijn door ons gemaakt in of vlakbij Magyarlukafa, tenzij anders vermeld
Het uitzicht van de bossen en graslanden rond Magyarlukafa wordt verregaand bepaald door de aanwezigheid van de talrijke wilde bloemen die verschijnen en verdwijnen op het ritme van de seizoenen.

De eerste bloem die zich laat bewonderen is het sneeuwklokje dat in zijn wilde vorm voorkomt in de onderbegroeiing van de bossen waar het grote tapijten kan vormen in februari.
In het vroege voorjaar bieden de bossen en de bosrand een mooi zicht door de vele soorten voorjaarsbloemen én door de grote hoeveelheden waarin ze voorkomen.
Één van de eerste soorten die (van einde maart tot half april) de bosbodem al massaal kunnen sieren is de holwortel en ook de sleutelbloem bloeit erg vroeg. In april verschijnen echter tal van andere voorjaarsbloemen: gevlekt longkruid (bosbodem), zacht longkruid (opener en hoger gelegen gebieden), bolletjeskers, bosanemoon, gele anemoon, verschillende soorten viooltjes, voorjaarslathyrus, leverbloempje, hondsdraf, speenkruid en daslook. De bosranden en het struikgewas rond de graslanden kleuren volledig wit door de bloesems van de alomtegenwoordige sleedoornstruiken. In natte graslanden bloeit in dezelfde periode de pinksterbloem, op moerassige plaatsen de dotterbloem en in zonnige beken de waterranonkel.

In mei bereikt in de bossen de bloei van het kruipend zenegroen, de grootbloemige muur, de vogelmelk en de donkere ooievaarsbek een hoogtepunt. In dezelfde periode begint ook de gele dovenetel te bloeien. Mei is ook de maand bij uitstek van de bloei van de orchideeën. In de bossen vinden we de purperorchis en in natte graslanden de vleeskleurige orchis en de moerasorchis.

Vanaf de vroege zomer, wanneer alle bomen al volledig in blad staan, moeten we de wilde bloemen vooral op de graslanden en in open gebieden zoeken. Talrijk aanwezige soorten zijn daar dan: zomerfijnstraal, veldsalie, beemdkroon, wilde chicorei, betonie, kruidvlier, agrimonie, morgenster, bosandoorn, bergandoorn, wilde ridderspoor, wilde peen, dauwnetel.

Wat later, in de volle zomer, komen daar bij: Griekse alant, pastinaak, guldenroede, kattenstaart, slipbladige kaardebol, koninginnenkruid, kogeldistel, gewoon slangenkruid, Italiaans slangenkruid, hertsmunt, knoopkruid.

Voor de zomer er de brui aan geeft komt de flora nog éénmaal verrassend uit de hoek. Vanaf begin september (soms al eind augustus) kleuren hele stukken grasland lila wanneer de bloemen van het herfsttijloos massaal uit het niets opduiken. De bladeren van de plant zijn dan allang verwelkt en verdwenen.

Achillea millefolium Duizendblad
Adoxa moschatellina Muskuskruid
Aegopodium podagraria Zevenblad
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie
Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen
Ajuga reptans Kruipend zenegroen
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree
Alliaria petiolata Look-zonder-look
Allium scorodoprasum Slangenlook
Allium ursinum Daslook
Allium vineale Kraailook
Althaea officinalis Heemst
Anacamptis palustris Moerasorchis
Anagallis arvensis Rood guichelheil
Anemone hepatica Leverbloempje
Anemone nemorosa Bosanemoon
Anemone ranunculoides Gele anemoon
Angelica sylvestris Gewone engelwortel
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid
Arctium tomentosum Donzige klit
Asclepias syriaca Zijdeplant
Asperula cynanchica Kalkbedstro
Astragalus cicer Bergerwt
Ballota nigra Echte ballote
Bellis perennis Madeliefje
Bidens cernua Knikkend tandzaad
Caltha palustris Dotterbloem
Calystegia sepium Haagwinde
Campanula patula Weideklokje
Campanula trachelium Ruig klokje
Capsella bursa-pastoris Herderstasje
Cardamine bulbifera Bolletjeskers
Cardamine enneaphyllos Knikkende veldkers
Cardamine pratensis Pinksterbloem
Centaurea cyanus Korenbloem
Centaurea jacea Knoopkruid
Centaurea scabiosa Grote centaurie
Centaurium erythraea Duizendguldenkruid
Chelidonium majus Stinkende gouwe
Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil
Cichorium intybus Wilde chicorei
Cirsium arvense Akkerdistel
Cirsium dissectum Spaanse ruiter
Cirsium oleraceum Moesdistel
Cirsium vulgare Speerdistel
Clematis vitalba Bosrank
Clinopodium nepeta Kleine bergsteentijm
Clinopodium vulgare Borstelkrans
Colchicum autumnale Herfsttijloos
Consolida regalis Wilde ridderspoor
Convolvulus arvensis Akkerwinde
Cornus mas Gele kornoelje
Corydalis cava Holwortel
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro
Cynoglossum officinale Hondstong
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis
Daucus carota Wilde peen
Dianthus armeria Ruige anjer
Dipsacus fullonum Grote kaardebol
Dipsacus laciniatus Slipbladige kaardebol
Echinops sphaerocephalus Kogeldistel
Echium italicum Italiaans slangenkruid
Echium vulgare Slangenkruid
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
Epilobium palustre Moerasbasterdwederik
Erigeron annuus Zomerfijnstraal
Erodium cicutarium Reigersbek
Eryngium campestre Echte kruisdistel
Erythronium dens-canis Hondstand
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk
Ficaria verna Speenkruid
Filipendula ulmaria Moerasspirea
Fragaria vesca Bosaardbei
Gagea lutea Bosgeelster
Galanthus nivalis Sneeuwklokje
Galeopsis speciosa Dauwnetel
Galium aparine Kleefkruid
Galium odoratum Lievevrouwebedstro
Galium verum Geel walstro
Genista tinctoria Verfbrem
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek
Geum urbanum Geel nagelkruid
Glechoma hederacea Hondsdraf
Helleborus dumetorum Kleinbloemig nieskruid
Hieracium pilosella Muizenoor
Hypericum perforatum Sint-janskruid
Humulus lupulus Hop
Inula britannica Engelse alant
Inula helenium Griekse alant
Iris pseudacorus Gele lis
Isopyrum thalictroides Isopyrum
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid
Jasione montana (Mecsek, Jakabhegy) Zandblauwtje
Knautia arvensis Beemdkroon
Knautia drymeia Hongaarse beemdkroon
Lamium galeobdolon Gele dovenetel
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel
Lamium purpureum Paarse dovenetel
Lathraea squamaria Bleke schubwortel
Lathyrus cicera Rode lathyrus
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus
Leucanthemum vulgare Margriet
Linaria vulgaris Vlasleeuwenbek
Ligustrum vulgare Wilde liguster
Lotus corniculatus Rolklaver
Lotus herbaceus
Lycopus europaeus Wolfspoot
Lithospermum purpurocaeruleum Blauw parelzaad
Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid
Matricaria chamomilla Echte kamille
Melampyrum arvense Wilde weit
Melampyrum nemorosum Paarse hengel
Melilotus albus Witte honingklaver
Melittis melissophyllum Bijenblad
Mentha aquatica Watermunt
Mentha longifolia Hertsmunt
Mercurialis perennis Bosbingelkruid
Moenchia mantica Mantische kruismuur
Muscari comosum Kuifhyacint
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje
Narcissus poeticus Dichtersnarcis
Nonea pulla Donkere monniksbloem
Odontites vernus Rode ogentroost
Onobrychis viciifolia Esparcette
Ononis spinosa Kattendoorn
Onopordum acanthium Wegdistel
Orchis purpurea Purperorchis
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk
Orobanche purpurea Blauwe bremraap
Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring
Oxalis stricta Stijve klaverzuring
Papaver rhoeas Grote klaproos
Paris quadrifolia Eenbes
Pastinaca sativa Pastinaak
Phytolacca americana Westerse karmozijnbes
Plantago lanceolata Smalle weegbree
Plantago media Ruige weegbree
Polygala amara Bittere vleugeltjesbloem
Polygonatum multiflorum Gewone Salomonszegel
Potentilla anserina Zilverschoon
Potentilla argentea Viltganzerik
Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik
Potentilla recta Rechte ganzerik
Potentilla reptans Vijfvingerkruid
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem
Prunella laciniata Witte brunel
Prunella vulgaris Brunel
Prunus spinosa Sleedoorn
Pulmonaria mollis Zacht longkruid
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid
Ranunculus aquatilis Waterranonkel
Ranunculus repens Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem
Rubus fruticosus Gewone braam
Rumex acetosa Veldzuring
Ruscus aculeatus Muizendoorn
Salvia glutinosa Kleverige salie
Salvia nemorosa Bossalie
Salvia pratensis Veldsalie
Sambucus ebulus Kruidvlier
Sanicula europaea Heelkruid
Saxifraga bulbifera Bolletjessteenbreek
Scabiosa ochroleuca Geel schurftkruid
Scilla vindobonensis Hongaarse sterhyacint
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid
Securigera varia Bont kroonkruid
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem
Silene vulgaris Blaassilene
Solanum nigrum Zwarte nachtschade
Solidago gigantea Late guldenroede
Stachys officinalis Betonie
Stachys recta Bergandoorn
Stachys sylvatica Bosandoorn
Stellaria holostea Grootbloemige muur
Stellaria media Vogelmuur
Succisa pratensis Blauwe knoop
Symphytum officinale Smeerwortel
Symphytum tuberosum Knolsmeerwortel
Tanacetum parthenium Moederkruid
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Taraxacum officinale Paardenbloem
Teucrium chamaedrys Echte gamander
Thalictrum lucidum Glanzende ruit
Thymus serpyllum Kleine tijm
Torilis japonica Heggendoornzaad
Tragopogon pratensis Morgenster
Trapa natans Waternoot
Trifolium arvense Hazenpootje
Trifolium campestre Liggende klaver
Trifolium ochroleucon Witgele klaver
Trifolium pratense Rode klaver
Trifolium repens Witte klaver
Tussilago farfara Klein hoefblad
Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruid
Valeriana dioica Kleine valeriaan
Valeriana officinalis Echte valeriaan
Verbascum blattaria Mottenkruid
Verbascum nigrum Zwarte toorts
Verbena officinalis Ijzerhard
Veronica agrestis Akkerereprijs
Veronica arvensis Veldereprijs
Veronica chamaedrys Gamander-ereprijs
Veronica hederifolia Klimopereprijs
Veronica persica Grote ereprijs
Veronica prostrata Liggende ereprijs
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs
Veronica spicata Aarereprijs
Vicia grandiflora Grootbloemige wikke
Vicia lathyroides Lathyruswikke
Vinca minor Kleine maagdenpalm
Viola alba Wit viooltje
Viola arvensis Akkerviooltje
Viola canina Hondsviooltje
Viola odorata Maarts viooltje
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje
Viscum album Maretak