Insecten van Magyarlukafa

Houtbij (Xylocopa violacea)Alle natuurbeelden zijn door ons gemaakt in of vlakbij Magyarlukafa, tenzij anders vermeld.
Het is uiteraard niet mogelijk hier alle insectensoorten te vermelden. Dat zijn er te veel en we hebben ook niet altijd de nodige kennis ervoor.
Hierna tonen we je wel enkele van de interessante soorten die je aantreft in Magyarlukafa.
De dagvlinders en de libellen hebben een eigen plekje op deze site.
Verder:
Kevers
Vliegend hert Lucanus cervus
Het vliegend hert is in de eerste plaats in juni en begin juli een gewone verschijning zowel in de bossen als in het dorp zelf. De mannetjes worden vooral naar de avond toe actief en ze hebben dan hun naam zeker niet gestolen. De vrouwtjes blijven veel kleiner, missen het kenmerkende "gewei" en we vinden ze vooral kruipend op de bodem.
Neushoornkever Oryctes nasicornis
De neushoornkever is een andere spectaculaire kever, maar die in Magyarlukafa veel minder aangetroffen wordt dan het vliegend hert.
Alpenboktor Rosalia alpina
Nog een grote en zeldzame soort. De alpenboktor is misschien wel de mooiste Europese kever. In Magyarlukafa is hij hoofdzakelijk in juli aan te treffen. De kever vliegt overdag actief rond, vooral op zonnige dagen.
Gouden tor Cetonia aurata
Opvallende kever die dikwijls massaal aanwezig is op hoge wilde bloemen. Vliegt enkel als de zon schijnt.
Rouwende gouden tor Oxythyrea funesta
Vrij talrijke kever, kleiner dan de gouden tor, maar met een vergelijkbaar gedrag.
Meikever Melolontha melolontha
Niet talrijk.
Kleine glimworm Lamprohiza splendidula
Het buitengewone spektakel van hun zwevende lichtjes is slechts gedurende een tiental dagen te zien in juni en enkel tijdens de eerste uren van de nacht. Zowel mannetjes als wijfjes geven licht. De wijfjes lijken erg op de larve en wachten op de grond. De mannetjes daarentegen zijn rondvliegende kevertjes.
Gekorrelde veldloopkever Carabus granulatus
De mooiste veldloopkever van Magyarlukafa.
Groene zandloopkever Cicindela campestris
Mooie kevers die snel lopen en korte stukjes vliegen. Ze zijn vrij moeilijk te benaderen. Groene zandloopkevers komen vooral in de lente voor op zanderige, zonnige paden in hoger gelegen delen van het bos in de buurt van Magyarlukafa.
Vuurwants Pyrrhocoris apterus
Deze vuurrode kevers zijn soms in grote aantallen te zien in Magyarlukafa.
In de dorpsstraat genieten ze van hun lievelingsvoedsel: het sap van afgevallen bladeren en vruchten van lindebomen.
Bidsprinkhanen
Europese bidsprinkhaan Mantis religiosa
Deze fascinerende diertjes zijn helemaal niet zeldzaam in Magyarlukafa, maar de volwassen dieren verschijnen pas rond half augustus en zijn dan aanwezig tot einde september.
Krekels
Veldkrekel Gryllus campestris
In Magyarlukafa kunnen we 's nachts nog volop genieten van hun zang (van mei tot einde september of zelfs langer).
Nachtvlinders
Eikenzijdemot Antheraea yamamai
Reusachtige mot met een verhaal.
De eikenzijdemot is de grootste (nacht)vlinder van Europa. Hij vliegt hoofdzakelijk in augustus. De eikenzijdemot is afkomstig van Japan. De vlinder verscheen voor het eerst in het wild in Sloveniƫ toen rond 1870 enkele exemplaren ontsnapten die gehouden werden voor de zijdeproductie (wilde zijde).
LibellenMeer...
Platbuik Libellula depressa
Omwille van het afgeplatte lichaam gemakkelijk herkenbare libelle die vooral in juni erg talrijk aanwezig is in de buurt van tijdelijke plassen langs velden en boskant.
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Beekjuffers verlangen een gevarieerde leefomgeving: zuiver stromend water afwisselend traag en sneller stromend, oeverbegroeiing met schaduw maar ook zonnige plekken.
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
Zie bosbeekjuffer.
Solitaire bijen
Gewone langhoornbij Eucera longicornis
Vooral de mannetjes hebben enorm lange sprieten en zijn zo met geen enkele andere soort te verwarren.
Houtbij Xylocopa violacea
De grootste Europese bijensoort die ook door zijn mooie iriserende kleur een opvallende verschijning is. Erg vreedzame bij.
Schorpioenvliegen
Gewone schorpioenvlieg Panorpa communis
Schorpioenvliegen worden zo genoemd omwille van het aanhangsel aan het achterlichaam van de mannetjes dat lijkt op dat van een schorpioen. Het betreft echter de geslachtsorganen en schorpioenvliegen zijn volkomen ongevaarlijk.
Wolzwevers
Gewone wolzwever Bombylius major
Wolzwevers eten nectar dat ze uit de bloemen zuigen op ongeveer dezelfde manier als kolibries.
Spinnendoders
Grote zaagpootspinnendoder Priocnemis perturbator
Spinnendoders zijn kleine wespen die zich uitsluitend voeden met nectar van bloemen. Hun naam verraadt echter veel over hun voortplantingswijze. Het vrouwtje zoekt spinnen die ze verlamt met een gerichte steek. Daarna sleept ze de spin naar een nestgang waar ze op de spin een eitje deponeert. Wanneer de wespenlarve uitkomt voedt die zich van de verlamde, nog levende spin. De grote zaagpootspinnendoder gebruikt vooral de gewone nachtwolfspin (Trochosa terricola) zoals ook op de foto en video te zien is.