Zoogdieren van Magyarlukafa

Hinde, in een veld vol sleedoorn en guldenroedeAlle natuurbeelden zijn door ons gemaakt in of vlakbij Magyarlukafa, tenzij anders vermeld

Wandelaars die de omgeving van Magyarlukafa verkennen kunnen verbaasd staan over hoeveel wild onderweg gezien wordt. De aantallen herten, reeën, vossen en everzwijnen zijn erg hoog. Ontmoetingen met everzwijnen zijn eerder occasioneel omdat ze vooral een nachtelijke levenswijze hebben, maar vooral de edelherten en reeën zijn ook overdag goed zichtbaar.

Wij zagen reeds alle dieren van de onderstaande lijst.

Edelhert Cervus elaphus
Edelherten tref je meestal in kleine, soms ook in heel grote groepen aan (zie video 2 op de fotopagina). Hun vacht is warmbruin gekleurd in de zomer en grijsbruin in de winter. Het hele jaar door kan je hun indrukwekkende alarmroep horen (zie audio 1 hiernaast), maar nog spectaculairder is het burlen van de mannetjesherten in september (audio 2).
Damhert Dama dama
Damherten zijn in de Zuid-Zselic aanwezig, maar niet talrijk.
Ree Capreolus capreolus
Een heel stuk kleiner dan de grote edelherten, maar met een grote aaibaarheidsfactor. Ook zij hebben een verschillend gekleurde vacht naargelang de tijd van het jaar: roodbruin in de zomer, grijsbruin in de winter. Hun alarmroep is verrassend luid en verschilt niet veel van de roep van een edelhert. Reeën komen regelmatig in kleine groepen voor, maar meestal zien we paartjes of individuen.
Everzwijn Sus scrofa
Overal in de buurt van Magyarlukafa zie je sporen van de aanwezigheid van evers (omgewoelde stukken aarde, uitwerpselen), maar de dieren zijn overdag maar sporadisch waar te nemen.
Vos Vulpes vulpes
Ook vossen hebben een vooral nachtelijke levenswijze, maar ze laten zich ook overdag heel regelmatig zien. Het zijn opportunistische dieren die zowat alles eten wat ze te pakken krijgen. Zo zagen we zelfs een vos in het water duiken en een vis bemachtigen (zie video 1 op de fotopagina).
Gouden jakhals Canis aureus
De gouden jakhalzen waren in Hongarije uitgestorven, maar verschenen opnieuw in de jaren 90. Op vandaag zijn er zo'n 3.000 jakhalzen die hoofdzakelijk in Zuid-Hongarije voorkomen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat je deze schuwe dieren zal zien in de omgeving van Magyarlukafa, maar je kan ze wel bijna iedere nacht horen. Hun gehuil volgt een vast patroon en is gemakkelijk herkenbaar (zie audio hierboven). Één dier begint alleen te huilen. Dadelijk daarop valt de hele troep in, maar slechts gedurende een korte tijd (dikwijls maar een tiental seconden). Daarna wordt alles weer stil.
Europese wilde kat Felis silvestris
Wilde katten zijn ook weer dieren van de nacht, maar vooral in de winter willen ze zich ook al eens overdag laten zien. Ze hebben een grijze vacht met strepen (geen vlekken). De vacht en staart is dikker dan die van een huiskat. De staart eindigt altijd in een zwarte punt en heeft enkele zwarte ringen. De zwarte rugstreep loopt nooit door over de staart.
Moeflon Ovis orientalis
De moeflon is de wilde voorvader van onze gedomesticeerde schapen. Moeflons zijn hoofdzakelijk 's avonds en 's nachts actief. Ze komen in de Zselic voor in de hoger gelegen gebieden.
Otter Lutra lutra
Aan de vijvers aan de zuidkant van Magyarlukafa. Slecht uiterst zelden overdag te zien.
Das Meles meles
Dassen zijn ook weer nachtdieren. Er is een dassenburcht in Magyarlukafa en het is dus goed mogelijk 's nachts een das te zien in de tuin van de vakantiewoning of zelfs op straat.
Steenmarter Martes foina
Steenmarters zijn vrij talrijk maar vooral 's nachts op de been. Soms komen ze toch al bij valavond te voorschijn.
Bunzing Mustela putorius
We vonden een bunzingwoonst in de buurt van Magyarlukafa. Uitzonderlijk laat de hele familie zich al in de late namiddag bewonderen.
Haas Lepus europaeus
Er komen geen wilde konijnen in de buurt van Magyarlukafa voor, maar wel behoorlijk wat hazen en die laten zich soms vrij dicht benaderen.
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Eekhoorns zie je vooral in het dorp zelf. In de bossen komen ze natuurlijk ook wel voor, maar ze zijn er niet zo talrijk als je wel zou verwachten.
Egel Erinaceus roumanicus
Aan egels geen gebrek en de hoge aantallen zorgen ervoor dat egels elkaar dikwijls ontmoeten. Dat gaat dan gepaard met veel gehijg en geblaas (zie de video op de fotopagina).
Relmuis Glis glis
Een relmuis is geen echte muis en is meer te vergelijken met een kleine eekhoorn. Sympathieke diertjes en hun roep is één van de nachtgeluiden die horen bij het dorp. 's Winters houdt de relmuis (of zevenslaper) een winterslaap.
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros
Erg kleine vleermuis en de talrijkste vleermuissoort in het dorp.
Laatvlieger Eptesicus serotinus
De grootste vleermuis in Magyarlukafa.